Dobrodošli

Poštovani posetioci, 

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Centra za naknadu štete i obradu odštetnih zahteva ARGO Beograd. Ovde se možete informisati o nama i vrednostima koje zastupamo, aktuelnostima iz oblasti osiguranja kao i o uslugama koje pružamo.

Ne zaboravite da nas uvek možete kontaktirati pozivom na telefon našeg korisničkog centra ili kroz kontakt formu koja se nalazi u dnu svake strane sajta.

Vesti

U ovom odeljku možete se upoznati sa najnovijim vestima vezanim za naše poslovanje, novinama iz oblasti osiguranja ili konkursima za stručne prakse i zaposlenje.

Stručna praksa kroz program "Moja prva plata"

Završili ste osnovne studije i nameravate da gradite karijeru u oblasti osiguranja ali vam nedostaje praktično znanje i iskustvo?

Prijavite se na konkurs Centra ARGO za praksu na poziciji Saradnik u likvidaciji šteta 

Normalizacija načina prijema stranaka

U skladu sa preporukama Vlade Srbije, usled trenutne epidemiološke situacije, prijem stranaka će biti vršen u ograničenom obimu i uz poštovanje svih propisanih preventivnih mera.

Previous
Next

Naše usluge

Iskoristite priliku da se upoznate sa uslugama koje pružamo.

Naše usluge usmerene su na povećanje efikasnosti rešavanja problema kao i na iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja za oštećeno lice. 

U nastavku su date samo osnovne usluge koje pružamo. Ukoliko imate problem, koji se ne može klasifikovati u date kategorije, predlažemo da nas kontaktirate. Saslušaćemo Vaš problem i uputiti Vas na najbolji način njegovog rešavanja. Podsećamo da je poziv našem korisničkom centru potpuno besplatan. 

Obrada odštetnog zahteva

Usluga namenjena fizičkim licima koja su pretprela povrede ili materijalnu štetu u štetnom događaju. Ova usluga obuhvata sve pojedinačne radnje koje su neophodne radi potpune naknade štete i tarifira se kroz proviziju od 10% od naplaćenog iznosa štete.

Uslužna procena štete

Usluga namenjena vlasnicima vozila koja su oštećena u saobraćajnoj nezgodi ili drugom štetnom događaju. Obuhvata pregled i fotografisanje oštećenog vozila, izradu zapisnika o oštećenjima i obračun nastale štete. 

Rekonstrukcija štetnog događaja

Usluga obuhvata izradu detaljne računarske simulacije saobraćajne nezgode primenom softverskog paketa VirtualCrash uz obračun svih pratećih saobraćajno-tehničkih parametara. Po potrebi, moguća je i izrada 3D modela događaja.

Kontaktirajte nas na vreme. stvari slučaju.