Dobrodošli

Poštovani posetioci, 

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Centra za naknadu štete i obradu odštetnih zahteva ARGO Beograd. Ovde se možete informisati o nama i vrednostima koje zastupamo, aktuelnostima iz oblasti osiguranja kao i o uslugama koje pružamo.

Ne zaboravite da nas uvek možete kontaktirati pozivom na telefon našeg korisničkog centra ili kroz kontakt formu koja se nalazi u dnu svake strane sajta.

Previous
Next

Naše usluge

Iskoristite priliku da se upoznate sa uslugama koje pružamo.

Naše usluge usmerene su na povećanje efikasnosti, rešavanja problema kao i na iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja za oštećeno lice. U nastavku su date samo osnovne usluge koje pružamo. Ukoliko imate problem, koji se ne može klasifikovati u date kategorije, predlažemo da nas kontaktirate. Saslušaćemo Vaš problem i uputiti Vas na najbolji način njegovog rešavanja. Podsećamo da je poziv našem korisničkom centru potpuno besplatan. 

Naknada štete i obrada zahteva


Obrada odštetnog zahteva

Usluga namenjena fizičkim licima koja su pretprela povrede ili materijalnu štetu u štetnom događaju. Ova usluga obuhvata sve pojedinačne radnje koje su neophodne radi potpune naknade štete i tarifira se kroz proviziju od 10% od naplaćenog iznosa štete.


Uslužna procena štete

Usluga namenjena vlasnicima vozila koja su oštećena u saobraćajnoj nezgodi ili drugom štetnom događaju. Obuhvata pregled i fotografisanje oštećenog vozila, izradu zapisnika o oštećenjima i obračun nastale štete. 


Rekonstrukcija štetnog događaja

Usluga obuhvata izradu nalaza u softverskom paketu VirtualCrash sa obračunom svih potrebnih saobraćajno-tehničkih parametara. Po potrebi moguća je i izrada grafičke prezentacije štetnog događaja. 

Kontaktirajte nas na vreme. stvari slučaju.

Naknada štete i saobraćajne nezgode Naknada štete i saobraćajne nezgode Naknada štete i saobraćajne nezgode Naknada štete i saobraćajne nezgode