Dobrodošli

Poštovani posetioci, 

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Centra za naknadu štete i obradu odštetnih zahteva ARGO Beograd. Ovde se možete informisati o nama i vrednostima koje zastupamo, aktuelnostima iz oblasti osiguranja kao i o uslugama koje pružamo.

Ne zaboravite da nas uvek možete kontaktirati pozivom na telefon našeg korisničkog centra ili kroz kontakt formu koja se nalazi u dnu svake strane sajta.

Vesti

U ovom odeljku možete se upoznati sa najnovijim vestima vezanim za naše poslovanje, novinama iz oblasti osiguranja ili konkursima za stručne prakse i zaposlenje.

Stručna praksa kroz program "Moja prva plata"

Završili ste osnovne studije i nameravate da gradite karijeru u oblasti osiguranja ali vam nedostaje praktično znanje i iskustvo?

Prijavite se na konkurs Centra ARGO za praksu na poziciji Saradnik u likvidaciji šteta 

Praksa u oblasti "Procena štete na motornim vozilima"

Centar ARGO raspisuje konkurs za plaćenu praksu u oblasti “Procena štete na motornim vozilima” tokom perioda 15.09.2023 – 15.12.2023. godine.

Uslov za konkurisanje je posedovanje diplome inženjera mašinstva ili saobraćaja ili upisana završna godina studija na Saobraćajnom ili Mašinskom fakultetu.

Previous
Next

Naše usluge

Iskoristite priliku da se upoznate sa uslugama koje pružamo.

Naše usluge usmerene su na povećanje efikasnosti rešavanja problema kao i na iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja za oštećeno lice. 

U nastavku su date samo osnovne usluge koje pružamo. Ukoliko imate problem, koji se ne može klasifikovati u date kategorije, predlažemo da nas kontaktirate. Saslušaćemo Vaš problem i uputiti Vas na najbolji način njegovog rešavanja. Podsećamo da je poziv našem korisničkom centru potpuno besplatan. 

Obrada odštetnog zahteva

Usluga namenjena fizičkim licima koja su pretprela povrede ili materijalnu štetu u štetnom događaju. Ova usluga obuhvata sve pojedinačne radnje koje su neophodne radi potpune naknade štete i tarifira se kroz proviziju od 10% od naplaćenog iznosa štete.

Uslužna procena štete

Usluga namenjena vlasnicima vozila koja su oštećena u saobraćajnoj nezgodi ili drugom štetnom događaju. Obuhvata pregled i fotografisanje oštećenog vozila, izradu zapisnika o oštećenjima i obračun nastale štete. 

Rekonstrukcija štetnog događaja

Usluga obuhvata izradu detaljne računarske simulacije saobraćajne nezgode primenom softverskog paketa VirtualCrash uz obračun svih pratećih saobraćajno-tehničkih parametara. Po potrebi, moguća je i izrada 3D modela događaja.

Kontaktirajte nas na vreme. stvari slučaju.