On-Line prijava štete

Na ovoj strani možete izvršiti elektronsku prijavu štete. Savetujemo da pre podnošenja zahteva kontaktirate naš korisnički servis kako bi neko od naših zaposlenih mogao da Vam asistira pri podnošenju prijave. Da biste okončali proceduru biće Vam neophodna očitana lična karta (ili fotografije prednje i zadnje strane ovog dokumenta). Pre podnošenja zahteva obavezno izdvojte 5 minuta Vašeg vremena kako biste se upoznali sa opštim uslovima poslovanja u završnom koraku ove procedure.

Molimo da pratite sledeća uputstva pri podnošenju prijave štete. Pre otpočinjanja procedure bilo bi poželjno da se upoznate sa opštim uslovima poslovanja i sadržinom pristupnog ugovora.

Kontakt podaci
Proverite da li ste uneli ispravan kontakt telefon. Ukoliko se adresa Vašeg boravišta razlikuje od adrese iz lične karte - kao adresu za prijem pošte upišite adresu boravišta
Click Here
Prijava štete za maloletno lice
Prijavu štete za malolento lice možete podneti ako ste roditelj (ili zakonski zastupnik). U kontakt podatke unesite Vaše podatke a u koraku "podaci o događaju" upišite ime maloletnog lica.
Click Here
Podaci o događaju
Opis događaja u koraku "Podaci o događaju" ostavljate kako biste nama olakšali razumevanje situacije. Ovaj korak nije obavezan. Ako se odlučite da date izjavu - ona će biti korišćena samo interno.
Click Here
Dostavljanje priloga
Molimo Vas da priloge dostavljate skenirane. Dozvoljeni formati su JPG i PDF. Ukoliko nemate pristup skeneru i prinuđeni ste da priloge fotografišete, molimo da poštujete uputstva na sledećem slajdu.
Click Here
Fotografisanje priloga
Poštujte sledeća uputstva - U kadru mora biti čitav dokument. Ivice dokumenta moraju biti poravnate sa ivicama aparata. Dokument ne sme biti presavijen, zaklonjen senkom ili nekim drugim objektom.
Click Here
Opšti uslovi poslovanja
Sa sadržinom opštih uslova poslovanja možete se upoznati pozivom na tel. 011/4090-003 ili klikom na dugme "Opšti uslovi".
Nakon podnošenja
Nakon što podnesete prijavu kontaktiraćemo Vas radi potvrde u toku radnog dana. Prijave podnete on-line možete opozvati u roku od 24 časa, bez ikakvih posledica.
Click Here
Previous
Next

Prijava nematerijalne štete