O nama

Centar za naknadu štete ARGO je organizacija koja oštećenim licima pruža neophodnu stručno-tehničku pomoć u postupcima naknade štete od nadležnih osiguravajućih društava.

Pravni sistem Republike Srbije predviđa da mnogi nesrećni događaji – poput povreda na radu ili povreda na javnom mestu, podležu sistemu obaveznog osiguranja. Ovo omogućava povređenim licima ili vlasnicima oštećnih stvari da ostvare pravo na naknadu štete od nadležnih društava za osiguranja.

Sam postupak naknade štete može biti vrlo kompleksan. U praksi je čest slučaj da osiguravajuća društva, u nameri da zaštite svoje finansijske interese, pokušaju da isplate manje iznose naknada ili da isplatu što duže odlože. Oštećena lica se suočavaju sa ozbiljnim problemima da dokažu i naplate svoja potraživanja u celosti. Ukoliko se nesrećni slučaj dogodi, poželjno je da se informišete o Vašim pravima i procedurama, pre nego što se obratite osiguravajućem društvu i da tako izbegnete najčešće greške koje kasnije mogu dovesti do umanjenja Vaše naknade.

Ukoliko želite da postupak naknade sprovedete na profesionalan način, mi smo tu da pomognemo.

Drugi o nama